Menu

Envokasyon: Analiz Ou A

LAKAY Forums Envokasyon: Analiz Ou A

Viewing topic 1 (of 1 total)
  • Topic
  • Voices
  • Posts
  • Last Post
 • Viewing 7 reply threads
  • Otè
   Nòt Yo
   • Visitè: Li epi reponn anba a.

    #557 Reply

    Mèt Alan
    Keymaster
   • #648 Reply

    Admin Alan
    Guest

    Envokasyon an kòmanse avèk yon sèl mo: “Afoutayi!” Nan 57,000 pawòl Ayisyen-Angle Diksyonè, (Freeman, Senkyèm Edisyon, Vol. 1), yon pwojè rechèch 22 ane, an Ayiti, “afoutayi” pa egziste! Mwen te mande anpil moun sa li vle di. Pa gen moun ki konnen!

    Men, yon jou, nan Okap, pandan mwen te pale ak yon antouzyas bòs vèvè (metal plak), li te di ke “Afoutayi!” se yon lòd pou sispann aktivite nòmal. Opinyon li se analoji a eksplikasyon Desmangles, ‘ “Ouvèti seremoni an Vodou reprezante kanpe la toudenkou nan tan pwofàn.” (Desmangles, Leslie G. “Entèpretasyon Afriken nan Kretyen Lakwa nan Vodou” soti nan editè yo Claudine Michel ak Patrick Bellgarde-Smith nan koleksyon disètasyon an Vodou nan Lavi Ayisyen ak Kilti Envizib Pouvwa Yo, disponib nan lang angle sèlman anba tit la Vodou in Haitian Life and Culture Invisible Powers (Palgrave Macmillan, 2006).

    Malgre ke yon pèfòmans mizik Azò se pa yon seremoni Vodou, li kanmenm fè yon analoji ak recapitul kèk nan eksperyans sa a. Pou egzanp, pwen an antre nan seremoni an Vodou se atravè lyen ki nan aks yo x ak y, ki sa ki nan aljèb yo rele pwen orijin nan sou plan an kowòdone. Nan ka sa a, toude eksperyans nan mizik ak seremoni an Vodou yo se eksperyans transandans. “Afoutayi!” make pwen delimiter ak mond sa a (aks x oswa plan orizontal) ak lòt mond sa a (aks y oswa plan vètikal la), atravè pwen orijin lan, kote de ax yo entèsepte.

    GEN YON ANALOJI POSIB ISIT LA ANT “AFOUTAYI!” NAN KONMANSMAN AN NAN INVOKASYON AN AK MO SA YO, KI VINI NAN FEN A: 

    LÈ BOUDA FACHE, KOTE L CHITA ?

    ATÈ!

    TANPRI, MWEN TA RENMEN OU REPONN A ANALOGI SA A POSIB EPI EKSPRIME SA OU PANSE . . .

    Yon fonksyon posib nan “afoutayi” te sijere. Nou toujou pa konnen, ki sa mo a vle di, men nou ap mwatye wout la a, bay ke espekilasyon sa a ki kòrèk. Anpil moun panse ke si pesonn pa konnen siyifikasyon yon mo, li pa dwe gen youn. Sa se yon sipozisyon fèb. Yon ka pi fò dwe fèt pou siyifikasyon yon mo yo te li te ye nan tan lontan an, men ki moun ki te konnen ke siyifikasyon yo, se moun ki mouri, pa gen okenn dosye ekri, oswa ki transmisyon oral pa rive manifeste tèt li nan prezan an, eksepte petèt pou yon kèk pratik tradisyonèl oswa entelektyèl.

    Yon lòt posibilite se ke “afoutayi” se pa kreyòl. Kay zansèt ayisyen Vodou se moun Fon nan Dahomey (Benen). “Fon” refere toude moun yo ak lang lan. Li posib ke orijin nan “afoutayi” se soti nan Fon oubyen yon lòt lang Afriken transmèt dirèkteman oswa endirèkteman. Pou egzanp, anpil mo nan rituèl yo Santeria nan Kiba yo se Yoruba.

    Rechèch la pou siyifikasyon an oswa istwa nan “afoutayi” se sou!

    Lè ou panse sou yon bagay, ou jwenn lide. ÈSKE GEN YON RELASYON ANT SILAB FINAL LA “YI” NAN “AFOUTAYI” AK REPONS LAN KORAL FI “YI” OSWA SE SA A JIS YON KONYENSIDANS?

   • #673 Reply

    Admin Alan
    Guest

    Malgre ke mwen toujou pa konnen siyifikasyon an nan “afoutayi,” mwen te jwenn sous la nan invokasyon nan Azor! Ou ka ale nan (scholar.google.com) pou jwenn atik akademik sou anpil sijè. Se la mwen te jwenn “Istorik apwòch lengwistik Kreyòl ayisyen: valè Vodou, non lespri ak chante: kontribisyon fondatè yo nan Asogwe Vodou.” (Benjamin Hebblethwaite, University of Florida) Pami sous li nan redaksyon l ‘yo, li site Achiv yo nan Ayisyen Relijyon. ak Kilti (www.dloc.com/vodou).

    Mwen pral rezime ide prensipal yo ki pral eksplike sous la nan invokasyon Azò la. Mwen te chanje twazyèm moun ki pwen akademik de vi nan dezyèm moun nan. Si ou jwenn ide sa yo ki enteresan epi ou ta renmen li atik orijinal la, voye yon imèl ba mwen nan KONTAKTE NOU nan (azor.vip), epi mwen pral voye li ba ou. Li se nan lang angle. Si ou pa li angle sèvi ak Google Translate, kopye epi kole atik la, epi tradwi li nan Franse oswa Kreyòl, jan ou prefere.

    Mwen kounye a kòmanse ak parafraz la:

    Kote ki gen orijin nou an, nou menm ki kounye a nou rele tèt nou “Ayisyen,” depi viktwa nan endepandans nou an 215 ane sa yo (1804), yo se menm kote yo kòm orijin nan relijyon nou yo ak lang nou yo paske bann (tribi) diferan nou yo te pote tradisyon relijye nou yo ak lang nou yo avèk nou.

    Premye moun nou yo, Fon an, te soti nan Dahomey oswa Bight a nan Benen ak Senegambia, nan Sendomeng, ki soti nan 1600 an reta a nan kòmansman an 1700 la. Tou de moun yo ak lang lan yo se Fon. Relijyon an se Vodou. “Vodou” se yon mo Fon epi sa vle di “divinite” oswa “lwa.” Lòt tribi yo k ap viv nan distans ki pataje menm relijyon an gen ladan Yoruba, Ewe, ak Igbo, ak ti gwoup ki gen Mina ak Gedevi. [Admin Alan: Remake byen ke Senegambia se pi lwen nò sou kòt la Afriken, men moun yo nan Senegambia yo prezante ak Afriken yo nan Bight a nan Benen. Plis etid bezwen fèt pou konprann diferans ki genyen ant sa yo popilasyon yo ak ki jan moun ki soti nan Senegambia rive nan Bight a nan Benin].

    Apre yon tan, nan Afrik de Lwès, relijyon an te imigre nan Afrik Lwès Santral, kote lang prensipal yo se te Kikongo ak Kituba.

    Pita, gwoup ki gen pi gwo popilasyon, ki te soti nan Sendomeng nan 1720 la apre sa, yo te kaptire nan lwès Afrik Santral, e konsa te vin pi gwo gwoup la nan Sengdomeng. Tou de popilasyon, pi gran an ak pi piti youn nan Bight a nan Benen (Dahomey) ak Senegambia, yo te melanje ak fusion kilti a nan Sengdomeng. Kongo a, kòm esklav, yo te fòse yo travay nan pwodiksyon kafe nan nò a, ak Fon an nan Dahomey yo te pi pito yo dwe itilize pou pwodiksyon sik, pi lwen nan sid.

    Paske sa a konfli nan gwoup sa yo, premye moun ki pale Fon, ak dezyèm, sa yo ki pale Kikongo oswa Kituba, sa ki refere yo kòm langaj nan ayisyen Vodou jodi a, sa vle di, mo ki rete nan zansèt nou yo.

    Nan senkretism nan Vodou nan mitan pèp nou an nan Lafrik ak nan mitan pèp nou an nan Sendomeng, pi fò a se Asogwe Vodou (Kanzo tradisyon) toujou jwenn nan Depatman nan lwès la, Pòtoprens ak Leyogàn.

    Tranzisyon popilasyon an nan Sendomeng, ki soti nan Fon nan Dahomey (Bight nan Benen; ak Senegambia) nan Kongo Lwès Afrik Santral, endike nan pwen orijin bato esklav franse yo nan pò Afriken sa yo. Kapti yo nan lòd kwonolojik:

    1. Whydah: Bight nan Benen ak Senegambia [pi bonè]
    2. Malembo: (Lwès Santral Afrik, dezyèm pò a ki pi enpòtan)
    3. Cabinda (kòt Loango nan Lwès Afrik Santral)
    4. Loango (kòt Loango nan Lwès Afrik Santral) [dènye]

    [Admin Alan: africanews.com Wayòm nan, nan Loango, ak Bè Loango sou kòt Atlantik la, patisipe nan komès esklav la. Peyi Wa ki gen ladan prezan jou Repiblik Kongo, Angola, ak Benin].

    Nan paj 80, Hebblethwaite note ke nan kòmansman Revolisyon Ayisyen an, 1791, kantite Afriken nan Sengdomeng, ki te pote sou bato esklav franse yo, te 599,804. Nan nimewo sa a, 26.3% te soti nan Dahomey (Bight nan Benin) ak 49.2% soti nan Kongo la. (Geggus 2001: 136) Pli lwen, otè a prezante yon tablo ki montre distribisyon sa yo ak pi piti popilasyon nan Nò a, Sid, Lès, ak nan Lwès Ayiti.

    Rit yo endike divès kote jewografik, lòt tribi yo ak moun, pou ki yo, yo te rele apre. Ankò, ou pral note ke popilasyon yo pi gwo yo, an premye, Kongo a, ak dezyèm, Fon an nan Dahomey (Bight nan Benin):

    – Rit Anmin (Anminan) se moun ki Mina nan Dahomey (Valdman / Iskrova 2003: 17).

    – Rit Bizango se soti nan zile Bissango tou pre Senegal (Jil / Jil 2009: 160)

    [Admin Alan: Bizango: Gade Azor “Peche, Prale Peche”].

    – Rit Bosou soti nan non wa Dahomian Kadya Bosou ak pitit gason l ‘ak siksesè, Achade Bosou (1740-1774) (Hebblethwaite et al. 2012: 221).

    [Admin Alan: Bosou: Gade Azor “Peche, Prale Peche”].

    – Rit Boumba se petèt yon toponim ki soti nan vil Bumba sou Kongo, yon atè siyifikatif pou komès esklav (Eltis 1987: 174)

    – Rit Danwonmen se adjektif Dahomian.

    – Rit Gede se mo a moun Gedevi yo itilize pou refere a yon “divinite” ak kominote li yo nan adoratè. Tout popilasyon Gedevi nan rejyon Abomey la (Dahomey) te vann nan komès esklav franse a Saint-
    Domingue (Brand 2000: 41).

    – Rit Ibo se soti nan moun yo Igbo ak lang nan sid Nijerya.

    – Rit Makaya se soti nan makaya Kikongo (fèy medsin) (Laman 1936: 480).

    – Rit Nago soti nan Fon tèm anagó ki refere a moun yo Yoruba
    (Mak 2000: 15).

    – Rit Rada soti nan vil Allada nan Dahomey, toujou yon sant Vodun jodi a nan Benen (Métraux 1972: 26; Hebblethwaite et al. 2012: 282).

    – Rit Seneka soti nan Senegal.

    – Rit Wangòl soti nan Angola.

    Avèk istwa sa a nan tèt ou, nou ka apresye Hebblethwaites eksplikasyon sou kèk pati nan invokasyon an nan mizik la nan Azò ke nou yo, se pou abitye avèk:

    Afoutayi!

    Yi!

    Bila! Bila!

    Kongo!

    Lè bouda fache, kote l chita?

    Atè!

    Premyèman, byen ke mwen refere a sa a kòm yon invokasyon, otè a di ke li se yon bonjou oswa yon salitasyon nan rit la Kongo. [Admin Alan: Men, yon bonjou pou kiyès? Pèp la reyini?]. Pli lwen, otè a note ke salitasyon an rive anvan chante.

    “Bila! Bila!” se lang Kikongo. Enteresan, li gen diferan sans tankou yon non konpare ak yon vèb. Kòm yon vèb li vle di “Beniswa!” Kòm yon non li vle di “orijin.” Se konsa, ipotèz Hebblethwaite, “Bila! Bila! Kongo!” vle di “Beniswa pou orijin Kongo! ”

    Yon lòt eleman Kongo, byen ke pa nan salitasyon an, se ekspresyon an, toujou yon repons nan koral fi a: “Bilolo!” Tankou “bila” li vle di “Beniswa!” epi yo itilize menm jan ak “Ayibobo”! [Admin Alan: Otè a pa endike lang nan, nan “ayibobo.” Èske li Kikongo?].

    “Bilolo” se itilize tou de nan rit yo Kongo ak Petwo, ki li diferansye ak “Ayibobo!” [Admin Alan: Èske sa vle di ke “ayibobo” ki dwe nan yon rit diferan?].

    Otè a di ke “’Bilolo’ ka sòti nan bilóngo (“maji remèd nan yon nkisi [lespri] “) oswa bilongo-longo (‘supèrstisyon’) (Laman 1936: 38).”

    [Admin Alan: Pwofondè ak detay ki pi plis nan atik Hebblethwaite a pase mwen te parafrafe isit la, kòm mwen sèlman te bay enfomasyon nan nesesè yo konprann kontèks la pou invokasyon Azò la ].

    Tanpri, imèl m ‘epi mwen pral voye atik orijinal la.

   • #6410 Reply

    camillehg60
    Guest

    Dirty Porn Photos, daily updated galleries
    http://enochporn.tude.miaxxx.com/?courtney
    explicit dutch porn pics animal girl free vidio porn free dogsex porn russia teen porn mp italian porn star

   • #6418 Reply

    warrenxu11
    Guest

    Sexy pictures each day
    http://ryeporn.colliction.miaxxx.com/?eva
    debella porn dvds big cumshots porn videos free ipod porn teen kara reed porn rocco porn videos online

   • #6478 Reply

    terrietz60
    Guest

    Hot galleries, daily updated collections
    http://blowing.rockchubbymodelporn.miaxxx.com/?arely
    red headed nurse porn cherry rain porn star red head teens porn uploads tv star porn star black porn star heidi waters

   • #6534 Reply

    ernestbm18
    Guest

    Daily updated super sexy photo galleries
    http://lesbianism.hotblognetwork.com/?kaya

    mother douter porn how remove porn redhead slut free porn muscle builders porn complete directory of porn sites

   • #6704 Reply

    sherylgh69
    Guest

    Daily updated super sexy photo galleries
    http://pornwithtightschalfont.lexixxx.com/?arlene
    naked celebrities free porn videos hershey porn star free gay daddies porn young gay teenage porn free rough online porn

  Viewing 7 reply threads
  Repons Ou:
  Enfòmasyon Ou:  <a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

Viewing topic 1 (of 1 total)
Create New Topic in “Envokasyon: Analiz Ou A”
Enfòmasyon Ou:
<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">